โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

975 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 975 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 975 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

975 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 975
3 x 325
5 x 195
13 x 75
15 x 65
25 x 39
39 x 25
65 x 15
75 x 13
195 x 5
325 x 3
975 x 1
คำตอบ 975 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 975 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 3, 5, 13, 15, 25, 39, 65, 75, 195, 325, 975