โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

973 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 973 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 973 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

973 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 973
7 x 139
139 x 7
973 x 1
คำตอบ 973 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 973 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 7, 139, 973