โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

972 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 972 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 972 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

972 มีตัวประกอบทั้งหมด = 18 ตัวดังนี้
1 x 972
2 x 486
3 x 324
4 x 243
6 x 162
9 x 108
12 x 81
18 x 54
27 x 36
36 x 27
54 x 18
81 x 12
108 x 9
162 x 6
243 x 4
324 x 3
486 x 2
972 x 1
คำตอบ 972 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 972 มีตัวประกอบทั้งหมด 18 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, 81, 108, 162, 243, 324, 486, 972