โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

970 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 970 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 970 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

970 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 970
2 x 485
5 x 194
10 x 97
97 x 10
194 x 5
485 x 2
970 x 1
คำตอบ 970 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 970 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 5, 10, 97, 194, 485, 970