โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

969 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 969 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 969 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

969 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 969
3 x 323
17 x 57
19 x 51
51 x 19
57 x 17
323 x 3
969 x 1
คำตอบ 969 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 969 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 17, 19, 51, 57, 323, 969