โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

968 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 968 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 968 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

968 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 968
2 x 484
4 x 242
8 x 121
11 x 88
22 x 44
44 x 22
88 x 11
121 x 8
242 x 4
484 x 2
968 x 1
คำตอบ 968 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 968 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 4, 8, 11, 22, 44, 88, 121, 242, 484, 968