โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

965 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 965 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 965 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

965 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 965
5 x 193
193 x 5
965 x 1
คำตอบ 965 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 965 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 193, 965