โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

963 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 963 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 963 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

963 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 963
3 x 321
9 x 107
107 x 9
321 x 3
963 x 1
คำตอบ 963 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 963 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 3, 9, 107, 321, 963