โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

961 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 961 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 961 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

961 มีตัวประกอบทั้งหมด = 3 ตัวดังนี้
1 x 961
31 x 31
961 x 1
คำตอบ 961 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 961 มีตัวประกอบทั้งหมด 3 คือ 1, 31, 961