โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

959 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 959 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 959 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

959 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 959
7 x 137
137 x 7
959 x 1
คำตอบ 959 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 959 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 7, 137, 959