โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

958 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 958 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 958 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

958 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 958
2 x 479
479 x 2
958 x 1
คำตอบ 958 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 958 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 479, 958