โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

957 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 957 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 957 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

957 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 957
3 x 319
11 x 87
29 x 33
33 x 29
87 x 11
319 x 3
957 x 1
คำตอบ 957 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 957 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 11, 29, 33, 87, 319, 957