โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

956 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 956 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 956 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

956 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 956
2 x 478
4 x 239
239 x 4
478 x 2
956 x 1
คำตอบ 956 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 956 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 239, 478, 956