โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

955 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 955 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 955 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

955 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 955
5 x 191
191 x 5
955 x 1
คำตอบ 955 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 955 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 191, 955