โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

954 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 954 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 954 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

954 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 954
2 x 477
3 x 318
6 x 159
9 x 106
18 x 53
53 x 18
106 x 9
159 x 6
318 x 3
477 x 2
954 x 1
คำตอบ 954 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 954 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 3, 6, 9, 18, 53, 106, 159, 318, 477, 954