โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

950 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 950 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 950 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

950 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 950
2 x 475
5 x 190
10 x 95
19 x 50
25 x 38
38 x 25
50 x 19
95 x 10
190 x 5
475 x 2
950 x 1
คำตอบ 950 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 950 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 5, 10, 19, 25, 38, 50, 95, 190, 475, 950