โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

949 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 949 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 949 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

949 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 949
13 x 73
73 x 13
949 x 1
คำตอบ 949 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 949 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 13, 73, 949