โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

948 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 948 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 948 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

948 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 948
2 x 474
3 x 316
4 x 237
6 x 158
12 x 79
79 x 12
158 x 6
237 x 4
316 x 3
474 x 2
948 x 1
คำตอบ 948 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 948 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 12, 79, 158, 237, 316, 474, 948