โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

946 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 946 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 946 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

946 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 946
2 x 473
11 x 86
22 x 43
43 x 22
86 x 11
473 x 2
946 x 1
คำตอบ 946 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 946 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 11, 22, 43, 86, 473, 946