โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

945 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 945 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 945 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

945 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 945
3 x 315
5 x 189
7 x 135
9 x 105
15 x 63
21 x 45
27 x 35
35 x 27
45 x 21
63 x 15
105 x 9
135 x 7
189 x 5
315 x 3
945 x 1
คำตอบ 945 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 945 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 3, 5, 7, 9, 15, 21, 27, 35, 45, 63, 105, 135, 189, 315, 945