โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

944 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 944 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 944 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

944 มีตัวประกอบทั้งหมด = 10 ตัวดังนี้
1 x 944
2 x 472
4 x 236
8 x 118
16 x 59
59 x 16
118 x 8
236 x 4
472 x 2
944 x 1
คำตอบ 944 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 944 มีตัวประกอบทั้งหมด 10 คือ 1, 2, 4, 8, 16, 59, 118, 236, 472, 944