โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

943 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 943 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 943 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

943 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 943
23 x 41
41 x 23
943 x 1
คำตอบ 943 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 943 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 23, 41, 943