โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

942 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 942 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 942 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

942 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 942
2 x 471
3 x 314
6 x 157
157 x 6
314 x 3
471 x 2
942 x 1
คำตอบ 942 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 942 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 6, 157, 314, 471, 942