โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

940 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 940 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 940 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

940 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 940
2 x 470
4 x 235
5 x 188
10 x 94
20 x 47
47 x 20
94 x 10
188 x 5
235 x 4
470 x 2
940 x 1
คำตอบ 940 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 940 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 4, 5, 10, 20, 47, 94, 188, 235, 470, 940