โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

939 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 939 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 939 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

939 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 939
3 x 313
313 x 3
939 x 1
คำตอบ 939 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 939 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 313, 939