โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

937 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 937 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 937 เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

937 มีตัวประกอบทั้งหมด = 2 ตัวดังนี้
1 x 937
937 x 1
คำตอบ 937 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 937 มีตัวประกอบทั้งหมด 2 คือ 1, 937