โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

936 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 936 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 936 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

936 มีตัวประกอบทั้งหมด = 24 ตัวดังนี้
1 x 936
2 x 468
3 x 312
4 x 234
6 x 156
8 x 117
9 x 104
12 x 78
13 x 72
18 x 52
24 x 39
26 x 36
36 x 26
39 x 24
52 x 18
72 x 13
78 x 12
104 x 9
117 x 8
156 x 6
234 x 4
312 x 3
468 x 2
936 x 1
คำตอบ 936 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 936 มีตัวประกอบทั้งหมด 24 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 18, 24, 26, 36, 39, 52, 72, 78, 104, 117, 156, 234, 312, 468, 936