โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

935 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 935 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 935 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

935 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 935
5 x 187
11 x 85
17 x 55
55 x 17
85 x 11
187 x 5
935 x 1
คำตอบ 935 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 935 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 5, 11, 17, 55, 85, 187, 935