โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

934 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 934 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 934 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

934 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 934
2 x 467
467 x 2
934 x 1
คำตอบ 934 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 934 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 467, 934