โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

932 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 932 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 932 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

932 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 932
2 x 466
4 x 233
233 x 4
466 x 2
932 x 1
คำตอบ 932 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 932 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 233, 466, 932