โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

928 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 928 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 928 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

928 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 928
2 x 464
4 x 232
8 x 116
16 x 58
29 x 32
32 x 29
58 x 16
116 x 8
232 x 4
464 x 2
928 x 1
คำตอบ 928 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 928 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 4, 8, 16, 29, 32, 58, 116, 232, 464, 928