โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

927 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 927 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 927 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

927 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 927
3 x 309
9 x 103
103 x 9
309 x 3
927 x 1
คำตอบ 927 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 927 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 3, 9, 103, 309, 927