โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

926 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 926 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 926 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

926 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 926
2 x 463
463 x 2
926 x 1
คำตอบ 926 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 926 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 463, 926