โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

925 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 925 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 925 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

925 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 925
5 x 185
25 x 37
37 x 25
185 x 5
925 x 1
คำตอบ 925 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 925 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 5, 25, 37, 185, 925