โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

923 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 923 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 923 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

923 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 923
13 x 71
71 x 13
923 x 1
คำตอบ 923 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 923 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 13, 71, 923