โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

922 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 922 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 922 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

922 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 922
2 x 461
461 x 2
922 x 1
คำตอบ 922 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 922 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 461, 922