โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

921 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 921 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 921 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

921 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 921
3 x 307
307 x 3
921 x 1
คำตอบ 921 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 921 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 307, 921