โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

920 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 920 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 920 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

920 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 920
2 x 460
4 x 230
5 x 184
8 x 115
10 x 92
20 x 46
23 x 40
40 x 23
46 x 20
92 x 10
115 x 8
184 x 5
230 x 4
460 x 2
920 x 1
คำตอบ 920 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 920 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 23, 40, 46, 92, 115, 184, 230, 460, 920