โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

919 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 919 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 919 เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

919 มีตัวประกอบทั้งหมด = 2 ตัวดังนี้
1 x 919
919 x 1
คำตอบ 919 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 919 มีตัวประกอบทั้งหมด 2 คือ 1, 919