โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

918 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 918 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 918 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

918 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 918
2 x 459
3 x 306
6 x 153
9 x 102
17 x 54
18 x 51
27 x 34
34 x 27
51 x 18
54 x 17
102 x 9
153 x 6
306 x 3
459 x 2
918 x 1
คำตอบ 918 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 918 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 3, 6, 9, 17, 18, 27, 34, 51, 54, 102, 153, 306, 459, 918