โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

916 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 916 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 916 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

916 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 916
2 x 458
4 x 229
229 x 4
458 x 2
916 x 1
คำตอบ 916 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 916 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 229, 458, 916