โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

915 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 915 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 915 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

915 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 915
3 x 305
5 x 183
15 x 61
61 x 15
183 x 5
305 x 3
915 x 1
คำตอบ 915 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 915 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 5, 15, 61, 183, 305, 915