โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

914 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 914 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 914 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

914 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 914
2 x 457
457 x 2
914 x 1
คำตอบ 914 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 914 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 457, 914