โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

912 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 912 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 912 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

912 มีตัวประกอบทั้งหมด = 20 ตัวดังนี้
1 x 912
2 x 456
3 x 304
4 x 228
6 x 152
8 x 114
12 x 76
16 x 57
19 x 48
24 x 38
38 x 24
48 x 19
57 x 16
76 x 12
114 x 8
152 x 6
228 x 4
304 x 3
456 x 2
912 x 1
คำตอบ 912 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 912 มีตัวประกอบทั้งหมด 20 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 19, 24, 38, 48, 57, 76, 114, 152, 228, 304, 456, 912