โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

911 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 911 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 911 เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

911 มีตัวประกอบทั้งหมด = 2 ตัวดังนี้
1 x 911
911 x 1
คำตอบ 911 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 911 มีตัวประกอบทั้งหมด 2 คือ 1, 911