โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

910 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 910 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 910 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

910 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 910
2 x 455
5 x 182
7 x 130
10 x 91
13 x 70
14 x 65
26 x 35
35 x 26
65 x 14
70 x 13
91 x 10
130 x 7
182 x 5
455 x 2
910 x 1
คำตอบ 910 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 910 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 26, 35, 65, 70, 91, 130, 182, 455, 910