โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

909 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 909 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 909 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

909 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 909
3 x 303
9 x 101
101 x 9
303 x 3
909 x 1
คำตอบ 909 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 909 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 3, 9, 101, 303, 909