โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

908 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 908 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 908 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

908 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 908
2 x 454
4 x 227
227 x 4
454 x 2
908 x 1
คำตอบ 908 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 908 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 227, 454, 908