โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

906 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 906 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 906 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

906 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 906
2 x 453
3 x 302
6 x 151
151 x 6
302 x 3
453 x 2
906 x 1
คำตอบ 906 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 906 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 6, 151, 302, 453, 906