โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

903 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 903 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 903 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

903 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 903
3 x 301
7 x 129
21 x 43
43 x 21
129 x 7
301 x 3
903 x 1
คำตอบ 903 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 903 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 7, 21, 43, 129, 301, 903